Salgın nedeniyle Sağlık Uygulama Tebliği’nde değişikliğe gidildi. SUT değişti ancak özel sağlık kurumları Covid-19 hastalarından ücret almaya devam edecek. Buna karşılık SGK’nın Covid-19 tedavilerinde özellere ödeyeceği ücrette yaklaşık iki kat artış yapıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) SUT’ta yaptığı değişiklik bugün Resmi Gazete’de (RG) yayımlandı. Tebliğ ile Covid-19 olası/kesin tanılı hastaların özel hastanelerde yoğun bakım sürecinden önce ve sonra serviste yatış sürecinde yapılacak her türlü işlem/girişim/tetkik/tahlil için ilave ücret alınmamasına ilişkin bir düzenleme yapılmadı. Ancak özel sağlık kurumlarının işine yarayan düzenleme hayata geçirildi.

DEĞİŞİKLİK ÖZEL HASTANELERE YARADI

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tüm hastaneler için geçerli olan yoğun bakım tedavisinde, sadece pandemi süresince olası veya kesin Covid-19 pozitif olgularına yönelik tedavilerde hastanelere ödeyeceği ücrette yaklaşık iki kat artış yapıldı.
SUT değişikliğinde yoğun bakım tedavisinde sadece pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tedavilerde pandemi bakım hizmeti ile pandemi olgularına yönelik tedavilerde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından temin edilen antiserumlar ile ilaçların parenteral formları için SGK’nın hastanelere ödeyeceği ücrette artış yapıldı.

ÜCRET ALMAYA DEVAM EDECEKLER

Özel hastaneler, pandemi hastanesine dönüştürülmesine karşın herhangi bir değişiklik yapılmadığı için Covid-19 olası/kesin tanılı hastaların yoğun bakım sürecinden önce ve sonra serviste yatış sürecinde yapılacak her türlü işlem/girişim/tetkik/tahlil için ilave ücret almaya devam edebilecekler.

Yapılan değişiklik şöyle;

Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.4.4.H (Yoğun bakım tedavisi) numaralı maddesinin altıncı fıkrasında, ‘’Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı) tarafından temin edilen Botulismus Polivalan Antiserumu (Tip A, B ve E), Botulismus Polivalan Antiserumu (Tip A, B, C, D, E, F, G ), ATC kodu “B01AC, B01AD, R07AA” olan ilaçların parenteral formları ile immünsuprese veya immün yetmezliği olan hastalarda ATC kodu “J02AA, J02AC, J02AX, V03AB34 ” olan ilaçların parenteral formları, ayrıca faturalandırılabilecektir’’ değişikliği yapıldı. (BirGün)